L-BIS

Informační systémy a software pro lázně, lázeňská sanatoria, lázeňské domy, lázeňské hotely a rehabilitační ústavy

R-PLAN

Informační systémy a software pro rehabilitace, rehabilitační centra, rehabilitační kliniky a rehabilitační oddělení

6.Březen 2018

Metodika GDPR a seminář

Ve čtvrtek 1.3.2018 se konal v Pardubicích seminář pro uživatele informačních systému L-BIS, LBIS/4G a R-PLAN, kteří si objednali metodiku "Zpracování osobních údajů v informačních systémech L-BIS, LBIS/4G a R-PLAN". Tento metodický pokyn komplexně řeší [...]