L-BIS

Informační systémy a software pro lázně, lázeňská sanatoria, lázeňské domy, lázeňské hotely a rehabilitační ústavy

R-PLAN

Informační systémy a software pro rehabilitace, rehabilitační centra, rehabilitační kliniky a rehabilitační oddělení

26.Listopad 2018

Seminář „Setkání uživatelů LBIS/4G“

V pátek 23.11.2018 se konal v Pardubicích seminář pro uživatele informačních systému LBIS/4G. Semináře se zúčastnilo 63 účastníků. Byla prezentována tato témata: Manažerský informační systém: Nový modul pro zobrazení manažerských informací v PC a mobilních [...]

14.Listopad 2018

Implementace LBIS/4G v rehabilitaci Orlová

V období červenec až říjen 2018 byla realizována implementace LBIS/4G v ambulantní rehabilitaci NZZ Rehabilitace Orlová s.r.o.. Systém LBIS/4G zde komplexně řeší agendu všech pracovišť rehabilitace: recepce, lékař, plánování procedur, vyúčtování poskytnutých výkonů (pojišťovny i komerce).