Systém kvality ISO

Společnost LAURYN v.o.s. má implementovaný systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém je implementován na všechny procesy v rámci společnosti LAURYN v.o.s. (vývoj software a informačních systémů, implementace, support a servis).

Systém byl implementován v roce 2004. Každý rok je realizován dozorový audit. Po třech letech je vždy realizován recertifikační audit (2016).

Certifikát ISO