L-BIS

Informační systémy a software pro lázně, lázeňská sanatoria, lázeňské domy, lázeňské hotely a rehabilitační ústavy

R-PLAN

Informační systémy a software pro rehabilitace, rehabilitační centra, rehabilitační kliniky a rehabilitační oddělení

10.Červenec 2019

VRÚ Slapy řídí svůj provoz moderně a s perspektivou

Vojenský rehabilitační ústav Slapy (dále VRÚ) v období 1/2019 až 6/2019 modernizovala svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje VRÚ následující přínosy a efekty: Moderní [...]