Společnost LAURYN s.r.o.

V letech 1991 – 1996 se zabývala kompletními službami v oblasti softwaru, hardwaru a uživatelské podpory.
V tomto období společnost pro své zákazníky vytvořila řadu programů z různých oblastí působnosti (např. SW pro lázeňství, SW pro domovy důchodců, ekonomické a skladové systémy, SW pro lékařské ambulance, SW pro restaurace a další).

V roce 1997 bylo rozhodnuto o výhradní specializaci na oblast softwaru pro lázeňská a rehabilitační zařízení. Byla opuštěna platforma MS DOS a souborové orientace systémů. Byl realizován přechod na platformu OS Windows a architekturu klient/server.

V roce1997 a 1998 probíhal vývoj komplexního informačního systému pro lázeňská a rehabilitační zařízení LBIS/4G. První jeho vývojové etapa byla ukončena na podzim 1998, kdy byl uveden na trh na mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky a farmacie MEFA v Brně. Od této doby je celý systém průběžně rozvíjen.

V roce 1999 byl uveden na trh softwarový systém R-PLAN pro plánování léčebných procedur rehabilitačních oddělení. V tomto roce byl také realizován vstup informačního systému LBIS/4G na slovenský trh.

Od roku 2000 probíhá intenzivní rozvoj IS LBIS/4G dle požadavků uživatelů.

V roce 2014 byla uvedena na trh nová generace systému LBIS/4G.

Aktuálně je systém LBIS/4G nejvíce instalovaným systémem pro lázeňská a rehabilitační zařízení v České republice a Slovenské republice.

Firemní tým

Realizační tým LAURYN s.r.o. čítá 23 pracovníků v následující struktuře:

 • Vývoj IS: 8 pracovníků
 • Konzultanti (Implementace a Support): 12 pracovníků
 • Administrativa: 3 pracovníci

Zásady společnosti

 • Vážíme si důvěry zákazníka a jeho zájmy jsou i našimi zájmy.
 • Každý nápad je dobrý, ale jen ty nejlepší uvádíme v život.
 • Naše cíle a vize jsou v nejvyšší možné míře shodné s přáními zákazníka.
 • Poctivá práce a plné nasazení je odpovědí na každý úkol, před který jsme postaveni.
 • Demokratické hodnoty jsou pro nás zárukou svobodného podnikání a pokračování v započaté práci.

Nepřijatelné a zavrženíhodné jednání z naší strany je:

 • Jednat v rozporu s hodnotami, které v naší společnosti uznáváme.
 • Poškozovat osobu zákazníka nedbalým jednáním vůči jeho osobě.
 • Zatajovat nebo zkreslovat informace, na něž mají zúčastněné strany nárok.