/Aktuality

Aktuality

16.Leden 2020

eNeschopenka v praxi

Od 1.1.2020 platí povinnost odesílat neschopenky elektronickou cestou (tzv. eNeschopenky). Celá agenda eNeschopenek je komplexně zapracována od systému LBIS/4G od 1.1.2020. Všechny nastavení a funkce se realizují přímo v LBIS/4G. Tzn., že uživatel řeší celou agendu eNeschopenek přímo v systému bez nutnosti vstupu do externích systémů nebo portálů. Toto úterý a středu jsme pro naše uživatele uspořádali dva webináře k eNeschopenkám, kde byly shrnuty dosavadní zkušenosti a postřehy z používání [...]

9.Leden 2020

LAURYN s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o tom, že společnost LAURYN v.o.s., se sídlem Pardubice - Staré Čívice, Přeloučská 255, PSČ 53006, IČO: 601 13 685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka A 3917 („Společnost“) ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 376 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění [...]

19.Prosinec 2019

PF 2020

Všem našim přátelům a obchodním partnerům děkujeme za spolupráci v roce 2019. Přejeme krásné a pohodové Vánoce a úspěšný rok 2020. Tým společnosti LAURYN v.o.s.

22.Říjen 2019

Seminář „Setkání uživatelů LBIS/4G 2019“

V pátek 18.10.2019 se konal v Pardubicích seminář pro uživatele informačních systému LBIS/4G. Semináře se zúčastnili 3 desítky uživatelů. Byla prezentována tato témata: Manažerský informační systém: modul pro zobrazení manažerských informací v PC a mobilních zařízeních (tablety, telefony). Využití tohoto modulu i pro operativní sdílení informací. Mailing: Nový funkčnost pro řešení automatického rozesílání e-mailů a SMS dle definovaných pravidel v rámci všech agend LBIS/4G – Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační. Nové [...]

1.Říjen 2019

Kúpele Lúčky řídí a rozvíjí svůj „business“ pomocí LBIS/4G

Kúpele Lúčky v období 2/2019 až 8/2019 modernizovaly svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje Kúpelím Lúčky následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. Řada nových nebo vylepšených funkcí [...]

16.Srpen 2019

Hotel IRIS využívá svá data k aktivnímu řízení a plánování

V srpnu 2019 byl v hotelu IRIS, Karlovy Vary implementován modul MIS/4G pro podporu manažerského řízení a rozhodování. Implementace trvala pouze 1 týden. Modulu MIS/4G zpřístupnil managementu hotelu cca 15 dashboardů (tabulky, grafy). Díky nim má aktuální (on-line) přehled o vytíženostech, pobytových dnech, finančních výkonech a mnoha dalších ukazatelích. Velmi zajímavé jsou dashboardy, které z dat za minulá období v kombinaci s dynamiku rezervací a realizovaných pobytů predikují předpokládaný výsledky [...]