Aktuality

1.Únor 2024

V Priessnitzových léčebných lázních Jeseník plně zautomatizovali prodej a čerpání dárkový poukazů

V Priessnitzových léčebných lázních Jeseník je plně automatizován prodej a následné čerpání dárkových poukazů. On-line prodej probíhá v e-shopu, kde se definuje hodnota dárkového poukazu + provádí přímá on-line platba. Díky integraci e-shopu s provozním lázeňským systémem LBIS/4G je takto prodaný dárkový poukaz ihned zaevidován v systému. Tzn., že je možno bez jakékoliv časové prodlevy tento poukaz uplatnit při úhradě čerpaných služeb (pobyt, procedury, restaurační služby, …).   Výhody této automatizace a integrace [...]

8.Leden 2024

Úspora práce díky zjednodušení workflow účetních dokladů v Lázních Kundratice

Lázně Kundratice využívají od listopadu 2023 možnost integrace lázeňského informačního systému LBIS/4G s ekonomickým systém Helios iNuvio. Integrace zajišťuje následující přínosy pro uživatele: Automatické sdílení a načtení všech vytvořených účetních dokladů v systému LBIS/4G (proformafaktury, přijaté zálohy, konečné daňové doklady, úhradové doklady) do systému Helios iNuvio. Automatické kontace všech dokladů (účty a střediska) dle definovaných pravidel (budova, typ klienta, typ služby, …) Automatické načítání došlých bankovních úhrad ze systému Helios iNuvio do [...]

14.Prosinec 2023

PF 2024

Všem našim obchodním partnerům, kolegům a přátelům přejeme krásné Vánoce a pohodový vstup do roku 2024. Tým společnosti LAURYN s.r.o.

8.Prosinec 2023

LBIS/4G řídí zdravotní a rehabilitační agendu v Lázních Kundratice

Lázně Kundratice modernizovaly svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. Řada nových nebo vylepšených funkcí (dělené pobyty a balíčky, šablony zdravotní dokumentace, [...]

6.Listopad 2023

QR kódy zrychlují úhrady rezervovaných pobytů v lázních

Jedním z aktuálních témat v rámci lázní a rehabilitací je automatizace všech možných procesů. Jedná se o zjednodušení činností nejenom na straně uživatelů, ale i na straně jejich hostů. Proto uživatelé informačního systému pro lázně LBIS/4G hojně využívají možnost opatřit zálohové faktury na objednané pobyty a služby QR kódem, který zjednoduší realizaci úhrady díky načtení všech informací pro realizaci platebního příkazu (částka, měna, bankovní účet, termín úhrady, variabilní symbol). Nasazení generování QR [...]

12.Říjen 2023

Ve společnosti Lázně Libverda a.s. automatizuje LBIS/4G komunikaci s hosty

Ve společnosti Lázně Libverda a.s. eliminovali denní administrativu spojenou s potvrzováním došlých plateb klientům pracovníky obchodního oddělení. Nasazená funkčnost Automatický mailing v rámci systému pro lázně a rehabilitace LBIS/4G nyní automaticky vyhodnocuje došlé zálohové platby. Následně rozesílá e-maily / SMS klientům s potvrzením o obdržení úhrady.   Tato funkčnost také zasílá automaticky informační e-mail klientům před nástupem na pobyt (samoplátci, KLP, PLP).   Výsledkem je eliminace denní rutiny spojené s odesíláním [...]