Aktuality

17.Srpen 2022

LBIS/4G řídí provoz v Lázních Velichovky

V červenci 2022 byla úspěšně dokončena implementace LBIS/4G (informační systém – software pro rehabilitační ústavy, lázně, kúpele a ambulantní rehabilitace a centra) v Lázních Velichovky. Byly implementovány tyto subsystémy: Ubytovací agenda Zdravotní agenda Rehabilitační agenda Stravovací a skladová agenda Manažerský informační systém Integrace s ekonomickým systémem Helios iNuvio Toto kompletní nasazení jednotného informačního systému významně zpřehlednilo a zjednodušilo všechny procesy práce s klientem (pacientem). Zároveň uživatelé získali moderní a komplexní nástroj, který [...]

15.Červenec 2022

Audit potvrdil kvalitu procesů vývoje, implementace a servisu systému LBIS/4G

Dne 21.6.2021 naše společnost LAURYN s.r.o. úspěšně absolvovala recertifikační audit společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.. Audit prověřoval primárně soulad hlavních procesů vývoje, implementace, servisní podpory systému pro lázně, kúpele a rehabilitace LBIS/4G s normou ČSN ISO 9001:2016. Audit potvrdil i shodu dalších procesů (vedení dokumentace, plánování zdrojů, péče o zákazníky, atd.) s touto normou.

4.Červenec 2022

Se systémem LBIS/4G máte legislativu pod kontrolou – zaokrouhlení 0,05 EUR

Analytický tým LAURYN s.r.o. zodpovědný za rozvoj systému (software) pro lázně, kúpele a rehabilitace LBIS/4G realizuje pravidelný monitoring požadavků na legislativní úpravy v rámci České republiky a Slovenské republiky. Díky tomu mají všichni uživatelé zajištěno, že aktuální verze pokryje všechny aktuální legislativní požadavky.   Poslední takovouto úpravou je zapracování povinnosti zaokrouhlovat hotovostní úhrady na 0,05 EUR na Slovensku od 1.7.2022.   Nová verze LBIS/4G 22.2. řešící tento legislativní požadavek, byla nasazena [...]

15.Červen 2022

Rehabilitace v nemocnici Bohumín řídí provoz pomocí LBIS/4G

V Bohumínské městské nemocnici nasadili na svá dvě rehabilitační pracoviště systém (software) pro rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend: Evidence klientů Vedení zdravotní dokumentace Plánování procedur Sledování docházky na procedury Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům Sdílení dat mezi oběma pracovišti Ucelené řešení systému (software) pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení těchto rehabilitačních provozů a optimalizaci využití (vytížení) zdrojů.

20.Květen 2022

LBIS/4G řídí léčbu a rehabilitaci v Kúpelích Štós

V květnu 2022 byla úspěšně dokončena implementace LBIS/4G (informační systém – software pro rehabilitační ústavy, lázně, kúpele a ambulantní rehabilitace a centra) v Kúpelích Štós. Tento náš uživatel již několik let využívá ze systému LBIS/4G subsystémy Ubytovací, Stravovací a Skladová agenda. Nyní byly doimplementovány subsystémy: Zdravotní agenda Rehabilitační agenda Toto kompletní nasazení jednotného informačního systému významně zpřehledňuje a zjednodušuje všechny procesy práce s klientem (pacientem). Zároveň uživatelé získali moderní a [...]

25.Duben 2022

Dům zdraví a rehabilitace Opava řídí provoz pomocí LBIS/4G

Nové rehabilitační centrum Dům zdraví a rehabilitace v Opavě (www.rehabilitace-olomoucka.cz) řídí celý svůj provoz pomocí software pro rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend: Evidence klientů (recepce) Vedení zdravotní dokumentace včetně digitálního podepisování a ukládání do plnohodnotného elektronického archivu včetně časových razítek Plánování procedur pacientům Plánování a řízení kapacity rehabilitačních pracovníků Sledování docházky na procedury Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům Ucelené řešení systému [...]