Aktuality

7.Prosinec 2021

Imperial Karlovy Vary zrychluje úhrady na recepci

Náš uživatel společnost Imperial Karlovy Vary a.s. využila možnost propojit LBIS/4G subsystém Ubytovací agenda s platebními kartovými terminály. Díky tomu je možné během procesu úhrady účtu klienta nahrát hrazenou částku ze systému LBIS/4G přímo do platebního terminálu. Po ověření platební karty a realizaci úhrady pošle terminál do LBIS/4G informací o dokončení transakce včetně jejího kódu, který je pak využit při párování úhrad v účetnictví. Toto automatická komunikace zrychluje proces vystavení [...]

21.Říjen 2021

OK Rehabilitace pracoviště Ostrava řídí provoz pomocí LBIS/4G

OK Rehabilitace nasadili na své nové pracoviště v Ostravě software pro rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend: Evidence klientů (recepce) Vedení zdravotní dokumentace včetně digitálního podepisování a ukládání do plnohodnotného elektronického archivu včetně časových razítek Plánování procedur pacientům Plánování a řízení kapacity rehabilitačních pracovníků Sledování docházky na procedury Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům Ucelené řešení systému pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení [...]

29.Září 2021

Zvýšení výnosů a počtu klientů díky on-line prodeji voucherů

V rámci kontinuálního rozvoje systému (software) LBIS/4G mají nově jeho uživatelé možnost realizovat on-line prodej voucherů  a dárkových poukazů. Tato funkčnost významně usnadní a zautomatizuje nákup voucherů všem zájemcům a navýší tržby za služby čerpané prostřednictvím těchto poukazů. Toto řešení je vhodné pro všechny zařízení: lázně, lázeňské hotely, wellness hotely a ambulantní centra poskytující služby rehabilitace a fyzioterapie. Detailní popis řešení je uveden zde.

5.Srpen 2021

OK Rehabilitace pracoviště Budějovická optimalizovala provoz via LBIS/4G

OK Rehabilitace nasadili na své další pracoviště Praha - Budějovická software pro rehabilitace LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend: Evidence klientů (recepce) Vedení zdravotní dokumentace včetně digitálního podepisování a ukládání do plnohodnotného elektronického archivu včetně časových razítek Plánování procedur pacientům Plánování a řízení kapacity rehabilitačních pracovníků Sledování docházky na procedury Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům Ucelené řešení systému pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení tohoto [...]

15.Červenec 2021

Audit potvrdil kvalitu procesů vývoje, implementace a servisu systému LBIS/4G

Dne 14.7.2021 naše společnost úspěšně absolvovala dozorový audit společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.. Audit prověřoval primárně soulad hlavních procesů vývoje, implementace, servisní podpory systému pro lázně, kúpele a rehabilitace LBIS/4G s normou ČSN ISO 9001:2016. Audit potvrdil i shodu dalších procesů (vedení dokumentace, plánování zdrojů, péče o zákazníky, atd.) s touto normou.

23.Červen 2021

V Imperial Karlovy Vary zrychlili a zjednodušili nástup klientů na recepci

Náš uživatel společnost Imperial Karlovy Vary a.s. využila možnost propojit LBIS/4G subsystém Ubytovací agenda s čtečkou dokladů. Díky tomu je možné během procesu k nástupu hosta nahrát informace z osobního dokladu (OP, pas, kartička pojišťovny) do karty klienta v systému LBIS/4G. Toto automatické nahrání dat zásadním způsobem zrychluje odbavení klientů na recepci.   Integrace systému LBIS/4G s čtečkou je univerzální. Lze ji použít např. při načítání informací z osobních dokladů [...]