Aktuality

17.Srpen 2023

On-line rezervace v LD Palace Františkovy Lázně navyšují výkony

Náš uživatel LD Palace, Františkovy Lázně implementovali komplexní řešení pro on-line rezervaci pobytů. Jedná se o integraci LBIS/4G Ubytovací agendy s komplexním nástrojem pro on-line rezervace D-EDGE.   D-EDGE zajišťuje tyto funkčnosti: Booking engine pro realizaci přímých rezervací na webu hotelu Channel manager pro napojení prodávané ubytovací kapacity na různé prodejní kanály (Booking.com, …)   Integraci LBIS/4G Ubytovací agendy s D-EDGE automatizuje proces on-line rezervací v těchto oblastech: Přenos kapacit a cen z [...]

10.Červenec 2023

LBIS/4G řídí zdravotní a rehabilitační agendu v Kúpelích Bojnice

Kúpele Bojnice modernizovaly svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. Řada nových nebo vylepšených funkcí (dělené pobyty a balíčky, šablony zdravotní dokumentace, [...]

23.Červen 2023

Audit potvrdil kvalitu procesů vývoje, implementace a servisu systému LBIS/4G

Dne 22.6.2023 naše společnost LAURYN s.r.o. úspěšně absolvovala dozorový audit společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.. Audit prověřoval primárně soulad hlavních procesů vývoje, implementace, servisní podpory systému pro lázně, kúpele, rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G s normou ČSN ISO 9001:2016. Audit potvrdil i shodu dalších procesů (vedení dokumentace, plánování zdrojů, péče o zákazníky, atd.) s touto normou.

22.Květen 2023

Systém LBIS/4G je připraven na elektronické odesílání „neschopenky“ na Slovensku

Dne 3.5.2023 proběhlo úspěšné ověření splnění legislativních požadavků ve spolupráci s NCZI pro odesílání dočasné pracovní neschopnosti elektronicky.   Funkčnost eDPN (elektronická dočasná pracovní neschopnost) od verze 23.2. splňuje všechny požadavky pro připojení k národnímu zdravotnickému informačnímu systému (NZIS), tj. k systému eZdravie na Slovensku.   Nově je možnost evidovat agendu pracovních neschopností pacientů plně elektronicky: vytvoření a odeslání prvotní DPN editace a změny v DPN ukončení DPN stornování DPN možnost vyhledání [...]

9.Květen 2023

LBIS/4G v OK Rehabilitace Orlová snižuje administrativu s vedením zdravotní dokumentace

OK Rehabilitace využívají již několik let na svém pracoviště v Orlové software pro rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G. Nyní zde byla implementována funkčnost pro kompletní vedení elektronické zdravotní dokumentace: Týká se vedení zdravotní dokumentace lékařů a dalších specialistů (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, …) Digitálního podepisování a ukládání zdravotní dokumentace do plnohodnotného elektronického archivu včetně časových razítek   Tato funkčnost přináší pro uživateli tyto efekty: Jednodušší a rychlejší práci v zdravotní dokumentaci. Omezení potřeby tisku [...]

5.Duben 2023

V RÚ Brandýs optimalizuje a řídí stravovací provoz systém SSA/4G

U našeho dlouhodobého uživatele společnosti Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí byla realizována implementace subsystému Stravovací a Skladová agenda. Tento subsystém je součástí systému (software) LBIS/4G, který slouží k řízení celého provozu rehabilitačních ústavů (OLÚ), lázní, kúpelí a rehabilitačních center. Subsystém kompletně řeší provoz kuchyně, normování stravy, a skladovou agendu. Díky implementovaným funkcím (např. stravní limity) pomáhá s kontrolu ekonomiky tohoto provozu.