Komplexné riešenie systému v kúpeľoch a rehabilitáciách

Systém podľa vašich špecifík

Využite know-how z oblasti kúpeľov a rehabilitácií

Komplexný používateľský support

Kúpeľný a rehabilitačný softvér LBIS/4G

Komplexné riešenie pre:

  • Ubytovaciu agendu
  • Zdravotnú agendu
  • Rehabilitačnú agendu
  • Stravovaciu a skladovú agendu
  • Manažérsky reporting

Pomocou jedného systému od jedného dodávateľa budete mať vyriešené všetky procesy a agendy v rámci svojho zariadenia.

Systém LBIS/4G je plne nastaviteľný podľa špecifík používateľa

Nastavenie systému presne podľa vašich špecifík vám zásadne zjednoduší prácu a realizované činnosti.

Systém LBIS/4G je plne nastaviteľný podľa špecifík používateľa

Nastavenie systému presne podľa vašich špecifík vám zásadne zjednoduší prácu a realizované činnosti.

Od roku 1991 sme informačný systém nasadili do ostrej prevádzky u viac než 70 používateľov v Česku a Slovensku.

Pri implementácii a využití systému poradíme na základe našich dlhoročných skúseností, ako najlepšie riadiť procesy v kúpeľných a rehabilitačných zariadeniach. Toto vám prinesie zásadné zefektívnenie všetkých činností.

Garantujeme našim používateľom komplexnú a dlhodobú servisnú podporu a partnerstvo

Komplexná servisná podpora vám zaistí priebežnú a dlhodobú údržbu a rozvoj systému.

Garantujeme našim používateľom komplexnú a dlhodobú servisnú podporu a partnerstvo

Komplexná servisná podpora vám zaistí priebežnú a dlhodobú údržbu a rozvoj systému.

Čo je nové?

LBIS/4G riadi prevádzku v Liečebnom ústave Diamant, Dudince

V marci 2024 bola úspešne dokončená implementácia LBIS/4G (informačný systém – softvér pre rehabilitačné ústavy, kúpele a ambulantné rehabilitácie a centrá) v Liečebnom ústave Diamant, Dudince. Boli implementované tieto subsystémy: Ubytovacia agenda Zdravotná agenda Rehabilitačná agenda [...]

máj 1, 2024|