LBIS/4G Ubytovací agenda je certifikována pro komunikaci s platebními terminály při úhradě platební kartou. Certifikace byla provedena u společnosti Global Payments Europe (GPE). Tato přímá komunikaci mezi LBIS/4G a platebními terminály přináší následující efekty:

  • zrychlení a zjednodušení práce uživatel při úhradě kartou
  • automatické uložení autorizačního kódu transakce do LBIS/4G k úhradovému dokladu = zjednodušení párování plateb v ekonomickém systému
  • eliminaci chyb, které může způsobit lidský faktor při manuálním zadání transakce do platebního terminálu