V období květen až červenec 2017 byla realizována implementace systému LBIS/4G subsystémů Zdravotní a rehabilitační agenda ve společnosti Léčebné lázně Lázně Kynžvart. V rámci této implementace byla nasazena i manažerská nadstavba, která umožňuje přistupovat k datovému skladu prostřednictvím kontingenčních tabulek a grafů v MS Excel. Management lázní má tak zajištěn on-line přístup k důležitým ukazatelům o výkonnosti lázní pro svoje rozhodování.