V období březen až červenec 2017 byla realizována implementace systému LBIS/4G subsystémů Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda ve společnosti Lázně Libverda a.s.. V rámci této implementace byla nasazena i integrace LBIS/4G s ekonomickým systémem Helios Orange. Tato integrace zajišťuje přenos veškerých vytvořených účetních dokladů v LBIS/4G (zálohové listy, přijaté zálohy, konečné daňové doklady, úhradové doklady, skladové doklady) do Helios Orange. Z Helios Orange jsou do LBIS/4G automaticky přenášeny došlé úhrady zálohových listů a konečných daňových dokladů.