V týdnu od 14.5.2018 proběhla ve společnosti LAURYN v.o.s. dvě školení na téma „Nastavení a řešení GDPR v LBIS/4G“.
V rámci školení byly řešeny otázky nastavení GDPR v systému LBIS/4G: kategorie osobních údajů, účely zpracování osobních údajů, retence, anonymizace a další související témata s osobními údaji a GDPR.
Účastníci kladně hodnotili celou organizaci školení a celkový způsob řešení GDPR v LBIS/4G.