LBIS/4G Ubytovací agenda je certifikována pro komunikaci s platebními terminály ČSOB a.s. při úhradě platební kartou. Tato přímá komunikace mezi LBIS/4G a platebními terminály přináší následující efekty:

  • zrychlení a zjednodušení práce uživatel při úhradě kartou
  • automatické uložení autorizačního kódu transakce do LBIS/4G k úhradovému dokladu = zjednodušení párování plateb v ekonomickém systému
  • eliminaci chyb, které může způsobit lidský faktor při manuálním zadání transakce do platebního terminálu

Zde je umístěno video s ukázkou propojení LBIS/4G Ubytovací agenda s platebním terminálem: https://youtu.be/pEIMtsl6-yg