V srpnu 2019 byl v hotelu IRIS, Karlovy Vary implementován modul MIS/4G pro podporu manažerského řízení a rozhodování. Implementace trvala pouze 1 týden. Modulu MIS/4G zpřístupnil managementu hotelu cca 15 dashboardů (tabulky, grafy). Díky nim má aktuální (on-line) přehled o vytíženostech, pobytových dnech, finančních výkonech a mnoha dalších ukazatelích. Velmi zajímavé jsou dashboardy, které z dat za minulá období v kombinaci s dynamiku rezervací a realizovaných pobytů predikují předpokládaný výsledky do budoucna.