Kúpele Lúčky v období 2/2019 až 8/2019 modernizovaly svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje Kúpelím Lúčky následující přínosy a efekty:

  • Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie.
  • Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend.
  • Řada nových nebo vylepšených funkcí (dělené pobyty a balíčky, šablony zdravotní dokumentace, prostředky plánovaní procedur, čtečka dokladů, atd.) zjednoduší uživatelům práci se systémem.
  • Maximální kontrola efektivity a ekonomiky lázeňského provozu (vyúčtování pobytů, předpis zdravotních výkonů, počty naplánovaných procedury, vykázání komerčních výkonů atd.).
  • Kompletní manažerský reporting

Nasazení LBIS/4G navíc umožní v implementaci nástrojů pro:

  • On-line rezervace
  • Napojení sledování uklizenosti pokojů na telefonní ústřednu
  • A další funkčností nezbytných pro fungování moderního lázeňského zařízení