Od 1.1.2020 platí povinnost odesílat neschopenky elektronickou cestou (tzv. eNeschopenky). Celá agenda eNeschopenek je komplexně zapracována od systému LBIS/4G od 1.1.2020. Všechny nastavení a funkce se realizují přímo v LBIS/4G. Tzn., že uživatel řeší celou agendu eNeschopenek přímo v systému bez nutnosti vstupu do externích systémů nebo portálů.

Toto úterý a středu jsme pro naše uživatele uspořádali dva webináře k eNeschopenkám, kde byly shrnuty dosavadní zkušenosti a postřehy z používání eNeschopenek z hlediska nastavení i obsluhy. Aktuálnost tématu potvrzuje účast více než dvou desítek uživatelů na každém webináři.