Naše společnost poskytla finanční příspěvek (dar) na nákup dataprojektorů do učeben Gymnázia Pardubice – Dašická.