Náš dlouhodobý uživatel Léčebné Lázně Jáchymov a.s. využil možnost propojit subsystém Ubytovací agenda s čtečkou dokladů. Díky tomu je možné během procesu k nástupu hosta importovat informace z osobního dokladu (OP, pas, kartička pojišťovny) do karty klienta v systému LBIS/4G. Tento import dat zásadním způsobem zrychluje odbavení klientů na recepci.

 

Integrace systému LBIS/4G s čtečkou je univerzální. Lze ji použít např. při načítání informací z osobních dokladů při zakládání karet klientům v rámci ambulantních rehabilitačních center, kde je systém také využíván.

 

Více informací o této funkčnosti získáte shlédnutím tohoto videa.