Rehabilitace MUDr. Antonín Koukal, spol. s r.o. v Brně nasadili na všechny svá pracoviště (Viniční, Josefská a Dobrovského) software pro rehabilitace LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend:

  • Evidence klientů
  • Vedení zdravotní dokumentace
  • Plánování procedur
  • Sledování docházky na procedury
  • Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům

 

Ucelené řešení systému pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení tohoto velkého rehabilitačního provozu a optimalizaci využití zdrojů.