Dne 20.1.2021 proběhlo úspěšné ověření splnění aktuálních legislativních požadavků ve spolupráci s NCZI (Národné centrum zdravotnických informácií).

Systém (software) pro lázně, kúpele a rehabilitace LBIS/4G od verze 20.4 tak splňuje všechny požadavky pro připojení k národnímu zdravotnickému informačnímu systému (NZIS), tj. k systému eZdravie na Slovensku.

Kromě odesílání propouštěcích zpráv z léčení (bylo již součástí původní verze eZdravie) je nově možné:

  • odesílat průběžně rozpracovanou propouštěcí zprávu, poté finální verzi lékařské propouštěcí zprávy
  • vyhledat a zobrazit záznamy z vyšetření pacienta (záznamy od jiných lékařů přístupné po zadání souhlasu pacienta pomocí eID)
  • vyhledat, zapsat či odstranit kontaktní údaje pacienta v Pacientském souhrnu
  • ověřit aktuálnost verze používaných číselníků potřebných pro úspěšnou komunikaci s NCZI
  • využití automatizovaného nástroje IS GIT pro stažení aktuálních číselníků a jejich aktualizace v LBIS/4G
  • hromadně odesílat připravené lékařské propouštěcí zprávy

 

Nové verze LBIS/4G bude u našich uživatelů v rámci Slovenské republiky implementována v období 2-3/2021.