Řada našich uživatelů (lázně, kúpele, rehabilitační ústavy, rehabilitace a rehabilitační centra) realizuje testování svých zaměstnanců, a i klientů na covid-19. Evidence těchto testů a jejich vykázání pojišťovně je realizováno via systém LBIS/4G. Aktuálně jsme do software LBIS/4G doplnili i funkčnost pro přenos výsledků testů do centrálního systému ISIN pro evidenci těchto výsledků. Tato funkce zásadním způsobem zjednoduší práci a administrativu uživatelů spojenou se zápisem výsledků do tohoto centrálního systému.