OK Rehabilitace nasadili na pracoviště Praha – Prosek software pro rehabilitace LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend:

  • Evidence klientů
  • Vedení zdravotní dokumentace
  • Plánování procedur
  • Sledování docházky na procedury
  • Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům

Ucelené řešení systému pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení tohoto rehabilitačního centra a optimalizaci využití zdrojů.