V květnu 2021 byla úspěšně dokončena implementace LBIS/4G (informační systém – software pro rehabilitační ústavy, lázně, kúpele a ambulantní rehabilitace a centra) v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná. Byly implementovány tyto subsystémy:

  • Ubytovací agenda
  • Zdravotní agenda – lůžková i ambulantní část
  • Rehabilitační agenda
  • Vyúčtování zdravotních pojišťoven
  • Manažerský informační systém

Toto kompletní nasazení jednotného informačního systému významně zpřehlednilo a zjednodušilo všechny procesy práce s klientem (pacientem). Zároveň uživatelé získali moderní a komplexní nástroj, který pomáhá s vedením jednotlivých agend a dodává potřebná data pro manažerské rozhodování.