Náš uživatel společnost Imperial Karlovy Vary a.s. využila možnost propojit LBIS/4G subsystém Ubytovací agenda s čtečkou dokladů. Díky tomu je možné během procesu k nástupu hosta nahrát informace z osobního dokladu (OP, pas, kartička pojišťovny) do karty klienta v systému LBIS/4G. Toto automatické nahrání dat zásadním způsobem zrychluje odbavení klientů na recepci.

 

Integrace systému LBIS/4G s čtečkou je univerzální. Lze ji použít např. při načítání informací z osobních dokladů a průkazů zdravotních pojišťoven při zakládání karet klientům v rámci ambulantních rehabilitačních center, kde je systém (software) také využíván.

 

Více informací o této funkčnosti získáte shlédnutím tohoto videa.