OK Rehabilitace nasadili na své nové pracoviště v Ostravě software pro rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend:

  • Evidence klientů (recepce)
  • Vedení zdravotní dokumentace včetně digitálního podepisování a ukládání do plnohodnotného elektronického archivu včetně časových razítek
  • Plánování procedur pacientům
  • Plánování a řízení kapacity rehabilitačních pracovníků
  • Sledování docházky na procedury
  • Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům

Ucelené řešení systému pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení tohoto rehabilitačního centra a optimalizaci využití jeho zdrojů.