U řady našich zákazníků (léčebné lázně) sledujeme trend, že budují i ambulantní rehabilitační centra. Pro jejich řízení následně využívají lázeňský informační systém LBIS/4G, který je kromě vedení celé lázeňské agendy i parametrizován pro vedení těchto ambulantních rehabilitačních center:

  • evidence pacientů
  • vedení zdravotní dokumentace lékařů a fyzioterapeutů
  • plánování procedur
  • sledování docházky na procedury
  • vyúčtování zdravotních pojišťoven a komerce
  • reporting

Aktuálně je tento software pro lázně a rehabilitace LBIS/4G využíván u 21 uživatelů (střední a větší rehabilitační centra). Přehled uživatelů je uveden zde.

Zásadní výhodou pro uživatele je, že v rámci jednoho systému (jednoho přihlášení) mohou zpracovávat agendu lázeňských i ambulantních pacientů.

Další informace k tomuto tématu naleznete zde.