V květnu 2022 byla úspěšně dokončena implementace LBIS/4G (informační systém – software pro rehabilitační ústavy, lázně, kúpele a ambulantní rehabilitace a centra) v Kúpelích Štós. Tento náš uživatel již několik let využívá ze systému LBIS/4G subsystémy Ubytovací, Stravovací a Skladová agenda. Nyní byly doimplementovány subsystémy:

  • Zdravotní agenda
  • Rehabilitační agenda

Toto kompletní nasazení jednotného informačního systému významně zpřehledňuje a zjednodušuje všechny procesy práce s klientem (pacientem). Zároveň uživatelé získali moderní a komplexní nástroj, který pomáhá s vedením jednotlivých agend a dodává potřebná data pro manažerské rozhodování.