V Bohumínské městské nemocnici nasadili na svá dvě rehabilitační pracoviště systém (software) pro rehabilitace a fyzioterapeuty LBIS/4G. Komplexnost tohoto řešení zajišťuje uživatelům pokrytí těchto agend:

  • Evidence klientů
  • Vedení zdravotní dokumentace
  • Plánování procedur
  • Sledování docházky na procedury
  • Vyúčtování poskytnutých služeb zdravotním pojišťovnám a klientům
  • Sdílení dat mezi oběma pracovišti

Ucelené řešení systému (software) pro rehabilitace LBIS/4G pomáhá při řízení těchto rehabilitačních provozů a optimalizaci využití (vytížení) zdrojů.