Dne 3.5.2023 proběhlo úspěšné ověření splnění legislativních požadavků ve spolupráci s NCZI pro odesílání dočasné pracovní neschopnosti elektronicky.

 

Funkčnost eDPN (elektronická dočasná pracovní neschopnost) od verze 23.2. splňuje všechny požadavky pro připojení k národnímu zdravotnickému informačnímu systému (NZIS), tj. k systému eZdravie na Slovensku.

 

Nově je možnost evidovat agendu pracovních neschopností pacientů plně elektronicky:

  • vytvoření a odeslání prvotní DPN
  • editace a změny v DPN
  • ukončení DPN
  • stornování DPN
  • možnost vyhledání aktuálně stále platných či naopak již ukončených eDPN

 

Nová verze LBIS/4G je aktuálně implementována u našich uživatelů v rámci Slovenské republiky.