Kúpele Bojnice modernizovaly svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje následující přínosy a efekty:

  • Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie.
  • Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend.
  • Řada nových nebo vylepšených funkcí (dělené pobyty a balíčky, šablony zdravotní dokumentace, prostředky plánovaní procedur, atd.) zjednoduší uživatelům práci se systémem.
  • Maximální kontrola efektivity a ekonomiky lázeňského provozu (vyúčtování pobytů, předpis zdravotních výkonů, počty naplánovaných procedury, vykázání komerčních výkonů atd.).
  • Kompletní manažerský reporting

V rámci implementace byly nasazena i funkčnost pro vedení eDPN (elektronický doklad o pracovní neschopnosti).