Lázně Kundratice využívají od listopadu 2023 možnost integrace lázeňského informačního systému LBIS/4G s ekonomickým systém Helios iNuvio. Integrace zajišťuje následující přínosy pro uživatele:

  • Automatické sdílení a načtení všech vytvořených účetních dokladů v systému LBIS/4G (proformafaktury, přijaté zálohy, konečné daňové doklady, úhradové doklady) do systému Helios iNuvio.
  • Automatické kontace všech dokladů (účty a střediska) dle definovaných pravidel (budova, typ klienta, typ služby, …)
  • Automatické načítání došlých bankovních úhrad ze systému Helios iNuvio do systému LBIS/4G. Na základě obdržené úhrady je na účtu klienta vytvořen přijatá záloha a související účetní doklad.

Výše uvedené body zajistí celkové zrychlení oběhu účetních dokladů a úhrad. Díky tomu se sníží administrativní zátěž uživatelů a dojde k časové úspoře při zpracování této agendy.