Spoločnosť LAURYN s.r.o.

V rokoch 1991 – 1996 sa zaoberala kompletnými službami v oblasti softvéru, hardvéru a používateľskej podpory.
V tomto období spoločnosť pre svojich zákazníkov vytvorila viacero programov z rôznych oblastí pôsobnosti (napr. SW pre kúpeľníctvo, SW pre domovy dôchodcov, ekonomické a skladové systémy, SW pre lekárske ambulancie, SW pre reštaurácie a ďalšie).

V roku 1997 bolo rozhodnuté o výhradnej špecializácii na oblasť softvéru pre kúpeľné a rehabilitačné zariadenia. Bola opustená platforma MS DOS a súborové orientácie systémov. Bol realizovaný prechod na platformu OS Windows a architektúru klient/server.

V roku 1997 a 1998 prebiehal vývoj komplexného informačného systému pre kúpeľné a rehabilitačné zariadenia LBIS/4G. Prvá jeho vývojová etapa bola ukončená na jeseň 1998, keď bol uvedený na trh na medzinárodnom veľtrhu zdravotníckej techniky a farmácie MEFA v Brne. Odvtedy je celý systém priebežne rozvíjaný.

V roku 1999 bol uvedený na trh softvérový systém R-PLAN na plánovanie liečebných procedúr rehabilitačných oddelení. V tomto roku informačný systém LBIS/4G zároveň vstúpil na slovenský trh.

Od roku 2000 prebieha intenzívny rozvoj IS LBIS/4G podľa požiadaviek používateľov.

V roku 2014 bola uvedená na trh nová generácia systému LBIS/4G.

Aktuálne je systém LBIS/4G najviac inštalovaným systémom pre kúpeľné a rehabilitačné zariadenia v Českej republike a Slovenskej republike.

Firemný tým

Realizačný tím LAURYN s.r.o. tvorí 23 pracovníkov v nasledujúcej štruktúre:

 • Vývoj IS: 8 pracovníkov
 • Konzultanti (Implementácia a Support): 12 pracovníkov
 • Administratíva: 3 pracovníci

Zásady spoločnosti

 • Vážime si dôveru zákazníka a jeho záujmy sú aj našimi záujmami.
 • Každý nápad je dobrý, ale len tie najlepšie uvádzame do života.
 • Naše ciele a vízie sú v najvyššej možnej miere zhodné s prianiami zákazníka.
 • Poctivá práca a plné nasadenie je odpoveďou na každú úlohu, pred ktorú sme postavení.
 • Demokratické hodnoty sú pre nás zárukou slobodného podnikania a pokračovania v začatej práci.

Neprijateľné a zavrhnutiahodné konanie z našej strany je:

 • Konať v rozpore s hodnotami, ktoré v našej spoločnosti uznávame.
 • Poškodzovať osobu zákazníka nedbalým konaním voči jeho osobe.
 • Zatajovať alebo skresľovať informácie, na ktoré majú zúčastnené strany nárok.