Systém kvality ISO

Spoločnosť LAURYN v.o.s. má implementovaný systém riadenia kvality podľa normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém je implementovaný na všetky procesy v rámci spoločnosti LAURYN v.o.s. (vývoj softvéru a informačných systémov, implementácia, support a servis).

Systém bol implementovaný v roku 2004. Každý rok je realizovaný dozorný audit. Po troch rokoch je vždy realizovaný recertifikačný audit (2016).

Certifikát ISO