R-PLAN

Informační systémy a software pro rehabilitace, rehabilitační centra, rehabilitační kliniky a rehabilitační oddělení

Pro koho je IS R-PLAN určen

Informační systém R-PLAN (dále IS R-PLAN) je určen pro vedení kompletních provozních agend následujících zařízení:

 • Ambulantní rehabilitace
 • Rehabilitační ústavy
 • Rehabilitační kliniky
 • Rehabilitační oddělení

Uživatelé IS R-PLAN

 • V současné době je IS R-PLAN využíván u více než 20 uživatelů v České a Slovenské republice. Jedná se o uživatele různé velikosti s kapacitou cca 5 až 100 rehabilitačních pracovišť a pracovníků.

IS R-PLAN je tvořen 5 subsystémy

 • Zdravotní agenda – vedení kompletní zdravotní dokumentace a související administrativní agendy.
 • Rehabilitační agenda – vedení agendy spojené s plánováním a prodejem léčebných procedur a komerčních služeb klientům.
 • Vyúčtování zdravotních pojišťoven – vedení kompletní agendy vyúčtování zdravotních pojišťoven (faktury, dávky, atd.).
 • Manažerský informační systém – komplexní nástroj pro on-line sledování a kontrolu výkonnosti, efektivnosti, dodržování definovaných normativů a celkovou podporu manažerského a marketingového rozhodování.
 • Integrace IS R-PLAN – možnost integrace IS R-PLAN se systémy a zařízeními třetích stran. Integrace s ekonomickým informačním systémem, kartovými systémy a systémy pro kontrolu vstupů (např. turnikety).

Výše uvedené subsystémy se dále dělí na jednotlivé provozní moduly pro řešení specifických agend. Popis jednotlivých modulů je uveden dále.

Vlastnosti IS R-PLAN

 • Komplexnost – IS R-PLAN řeší komplexně veškeré procesy a agendy v rámci daného zařízení.
 • Modulárnost – subsystémy IS R-PLAN jsou tvořeny jednotlivými moduly. Tato modularita umožňuje přizpůsobení struktury IS R-PLAN specifikům organizace provozu konkrétního uživatele. Modularita umožňuje v případě potřeby postupnou nebo částečnou implementaci IS R-PLAN.
 • Nastavitelnost – všechny moduly IS R-PLAN jsou plně nastavitelné dle specifik jednotlivých uživatelů a jejich organizace práce.
 • Integrace – všechny moduly IS R-PLAN navzájem spolupracují a sdílejí potřebná data pro efektivní tok informací a dokladů v rámci zařízení.
 • Modernost – v rámci IS R-PLAN jsou využívány nejmodernější metody, postupy a technologie vývoje, implementace a správy informačních systémů.
 • Odbornost – více než 15 let kontinuálního vývoje IS R-PLAN umožnilo zapracovat požadavky a zkušenosti od více než padesáti uživatelů. Konzultanti společnosti LAURYN v.o.s. a její autorizovaní partneři disponují rozsáhlými odbornými znalostmi z agend řešených v rámci IS R-PLAN.

Technologie IS R-PLAN

 • IS R-PLAN pracuje v prostředí operačního systému Windows.
 • IS R-PLAN má architekturou klient/server, která pro svůj běh využívá databázový server MS SQL.
 • IS R-PLAN plně podporuje klasický síťový nebo terminálový provoz.

Hlavní přínosy IS R-PLAN

 • Funkční – celkové zpřehlednění všech realizovaných činností a procesů v rámci IS R-PLAN.
 • Ekonomické – IS R-PLAN je účinný nástroj pro řízení a kontrolu – efektivnější využití zdrojů.
 • Marketingové – IS R-PLAN je účinný nástroj pro podporu marketingu a obchodních aktivit.
 • Výkonové – IS R-PLAN zajistí komplexní přehled o výkonech celého zařízení.

Integrace IS R-PLAN

Informační systém R-PLAN je možné integrovat s těmito systémy:

 • Ekonomický informační systém – přenos účetních dokladů a informací mezi IS R-PLAN a ekonomickým informačním systémem.
 • Kartové a vstupní systémy – Integrace IS R-PLAN s kartovými systémy pro kontrolu vstupů do rehabilitačních provozů, komunikace s turnikety a další.

Implementace IS R-PLAN

Při implementace IS R-PLAN jsou využívány metodiky certifikované dle normy ISO 9001. Implementace probíhá v těchto etapách:

 • Analýza stávajícího stavu – kompletní analýza výchozího stavu pro implementaci IS R-PLAN
 • Projekt nasazení – definice všech procesů a způsobu jejich řešení v rámci IS R-PLAN.
 • Parametrizace systému – kompletní nastavení a parametrizace IS R-PLAN dle specifik daného uživatele.
 • Školení uživatelů – kompletní vyškolení uživatelů pro práci s IS R-PLAN. Školení je zakončeno praktickým testem na základě, kterého je udělen certifikát pro práci s IS R-PLAN.
 • Příprava na náběh ostrého provozu – celková příprava IS R-PLAN pro náběh ostrého provozu: zadání klientů, kontrola připravenosti hardware a další související činnosti.
 • Dozor náběhu ostrého provozu – fyzická přítomnost konzultantů u pracovníků uživatele v prvních dnech ostrého provozu a práce s IS R-PLAN. Následná realizace kontrolního dohledu formou dálkové kontroly a osobních návštěv u uživatele.
 • Vyhodnocení implementace – vyhodnocení výsledků implementace (porovnání s výchozím definovaným stavem) a určení dalších možností rozvoje informačního systému. Implementace IS R-PLAN je ukončena při splnění všech smluvně garantovaných činností
  a všechny moduly IS R-PLAN fungují v reálném ostrém provozu.

Servis a podpora IS R-PLAN

Po ukončení implementace IS R-PLAN je poskytován kompletní servis a podpora. Servis a podpora k IS R-PLAN zahrnují tyto služby:

 • Hotline – řešení uživatelských dotazů formou telefonické konzultace.
 • Dálková správa – řešení dotazů a problémů formou vzdáleného přístupu přímo v systému uživatele.
 • Konzultace a školení – realizace konzultací a školení k IS R-PLAN.
 • Legislativní upgrade – garance realizace upgradů IS R-PLAN v souvislosti s legislativními změnami.
 • Funkční upgrade – realizace upgradů IS R-PLAN v souvislosti s požadavky uživatelů.
 • Dálková kontrola systému – preventivní kontrola IS R-PLAN formou vzdáleného přístupu.