Společnost Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále VLRZ) se sídlem v Praze provozuje pět geograficky vzdálených lázeňských a rehabilitačních zařízení (Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Jeseník, Teplice v Čechách, Slapy nad Vltavou). Až do konce roku 2018 využívalo každé toto zařízení samostatný datový sklad CoLBIS nad provozním systémem LBIS/4G Ubytovací agenda. Z datového skladu byly uživatelsky generovány manažerské reporty v MS Excel (kontingenční tabulky a grafy), které byly dle potřeby posílány na ředitelství v Praze. Slabým místem tohoto řešení byla primárně nutnost odeslat data uživatelem, což někdy způsobilo prodlení v doručení dat na ředitelství.  Navíc byla data oddělena za jednotlivá zařízení v samostatných souborech, což neumožňovalo jejich snadné porovnání.

Pro eliminaci výše uvedených „slabých míst“ je od ledna 2019 nasazen ve VLRZ centrální datový sklad CoLBIS, který zajišťuje tyto klíčové přínosy v rámci centrálního manažerského reportingu:

  • Automatické nahrávaní dat ze všech geograficky vzdálených lázeňských a rehabilitačních zařízení do centrálního datového skladu V Praze.
  • Pravidelná denní aktualizace dat bez zásahů uživatelů.
  • Management VLRZ v Praze má on-line přístup ke klíčovým ukazatelům výkonnosti za všechna zařízení (obsazenost, finanční výkony, porovnání s plány, atd.) ve formátu MS Excel (kontingenční tabulky a grafy). Díky tomu má vždy k dispozici reálná data pro realizaci klíčových manažerských a obchodních rozhodnutí.