V Priessnitzových léčebných lázních Jeseník je plně automatizován prodej a následné čerpání dárkových poukazů.

  • On-line prodej probíhá v e-shopu, kde se definuje hodnota dárkového poukazu + provádí přímá on-line platba.
  • Díky integraci e-shopu s provozním lázeňským systémem LBIS/4G je takto prodaný dárkový poukaz ihned zaevidován v systému. Tzn., že je možno bez jakékoliv časové prodlevy tento poukaz uplatnit při úhradě čerpaných služeb (pobyt, procedury, restaurační služby, …).

 

Výhody této automatizace a integrace jsou následující:

  • Klient koupí on-line poukaz a ihned ho může využívat.
  • Zvýšení počtu prodaných dárkových poukazů díky on-line dostupnosti na e-shopu.
  • Zásadní snížení administrativní zátěže personálu lázní při prodeji a čerpání dárkových poukazů.