V Priessnitzových liečebných kúpeľoch Jeseník je plne automatizovaný predaj a následné čerpanie darčekových poukazov.

  • Online predaj prebieha v e-shope, kde sa definuje hodnota darčekového poukazu + vykonáva priama online platba.
  • Vďaka integrácii e-shopu s prevádzkovým kúpeľným systémom LBIS/4G je takto predaný darčekový poukaz ihneď zaevidovaný v systéme. Tzn. že tento poukaz je možné uplatniť bez akéhokoľvek časového oneskorenia pri úhrade čerpaných služieb (pobyt, procedúry, reštauračné služby…).

 

Výhody tejto automatizácie a integrácie sú nasledujúce:

  • Klient kúpi online poukaz a ihneď ho môže využívať.
  • Zvýšenie počtu predaných darčekových poukazov vďaka online dostupnosti v e-shope.
  • Zásadné zníženie administratívnej záťaže personálu kúpeľov pri predaji a čerpaní darčekových poukazov.