V březnu 2024 byla úspěšně dokončena implementace LBIS/4G (informační systém – software pro rehabilitační ústavy, lázně, kúpele a ambulantní rehabilitace a centra) v Léčebném ústavu Diamant, Dudince. Byly implementovány tyto subsystémy:

  • Ubytovací agenda
  • Zdravotní agenda
  • Rehabilitační agenda
  • Stravovací a skladová agenda
  • Manažerský informační systém
  • Integrace s turniketovým systémem KasComp

Toto kompletní nasazení jednotného informačního systému významně zpřehlednilo a zjednodušilo všechny procesy práce s klientem (pacientem). Zároveň uživatelé získali moderní a komplexní nástroj, který pomáhá s vedením jednotlivých agend a dodává potřebná data pro manažerské rozhodování.