V marci 2024 bola úspešne dokončená implementácia LBIS/4G (informačný systém – softvér pre rehabilitačné ústavy, kúpele a ambulantné rehabilitácie a centrá) v Liečebnom ústave Diamant, Dudince. Boli implementované tieto subsystémy:

  • Ubytovacia agenda
  • Zdravotná agenda
  • Rehabilitačná agenda
  • Stravovacia a skladová agenda
  • Manažérsky informačný systém
  • Integrácia s turniketovým systémom KasComp

Toto kompletné nasadenie jednotného informačného systému významne sprehľadnilo a zjednodušilo všetky procesy práce s klientom (pacientom). Zároveň používatelia získali moderný a komplexný nástroj, ktorý pomáha s vedením jednotlivých agend a dodáva potrebné údaje pre manažérske rozhodovanie.