U nášho dlhodobého používateľa v spoločnosti Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí bola realizovaná implementácia subsystému Stravovacia a skladová agenda. Tento subsystém je súčasťou systému (softvéru) LBIS/4G, ktorý slúži na riadenie celej prevádzky rehabilitačných ústavov (OLÚ), kúpeľov a rehabilitačných centier.  Subsystém kompletne rieši prevádzku kuchyne, normovanie stravy a skladovú agendu. Vďaka implementovaným funkciám (napr. stravné limity) pomáha s kontrolu ekonomiky tejto prevádzky.