Aktuality

29.máj 2024

Úspora práce vďaka zjednodušeniu workflow účtovných dokladov v Lázňach Kynžvart

Lázně Kynžvart využívajú od apríla 2024 možnosť integrácie kúpeľného informačného systému LBIS/4G s ekonomickým systémom Helios iNuvio. Integrácia zaisťuje pre používateľov nasledujúce prínosy: Automatické zdieľanie a načítanie všetkých vytvorených účtovných dokladov v systéme LBIS/4G (proformafaktúry, prijaté zálohy, konečné daňové doklady, úhradové doklady) do systému Helios iNuvio. Automatické kontácie všetkých dokladov (účty a strediská) podľa definovaných pravidiel (budova, typ klienta, typ služby…) Automatické načítanie došlých bankových úhrad zo systému Helios iNuvio do systému [...]

1.máj 2024

LBIS/4G riadi prevádzku v Liečebnom ústave Diamant, Dudince

V marci 2024 bola úspešne dokončená implementácia LBIS/4G (informačný systém – softvér pre rehabilitačné ústavy, kúpele a ambulantné rehabilitácie a centrá) v Liečebnom ústave Diamant, Dudince. Boli implementované tieto subsystémy: Ubytovacia agenda Zdravotná agenda Rehabilitačná agenda Stravovacia a skladová agenda Manažérsky informačný systém Integrácia s turniketovým systémom KasComp Toto kompletné nasadenie jednotného informačného systému významne sprehľadnilo a zjednodušilo všetky procesy práce s klientom (pacientom). Zároveň používatelia získali moderný a komplexný nástroj, ktorý pomáha s [...]

7.február 2024

V Priessnitzových liečebných kúpeľoch Jeseník plne zautomatizovali predaj a čerpanie darčekových poukazov

V Priessnitzových liečebných kúpeľoch Jeseník je plne automatizovaný predaj a následné čerpanie darčekových poukazov. Online predaj prebieha v e-shope, kde sa definuje hodnota darčekového poukazu + vykonáva priama online platba. Vďaka integrácii e-shopu s prevádzkovým kúpeľným systémom LBIS/4G je takto predaný darčekový poukaz ihneď zaevidovaný v systéme. Tzn. že tento poukaz je možné uplatniť bez akéhokoľvek časového oneskorenia pri úhrade čerpaných služieb (pobyt, procedúry, reštauračné služby…).   Výhody tejto automatizácie a integrácie sú [...]

10.január 2024

Úspora práce vďaka zjednodušeniu workflow účtovných dokladov v Lázňach Kundratice

Lázně Kundratice využívajú od novembra 2023 možnosť integrácie kúpeľného informačného systému LBIS/4G s ekonomickým systémom Helios iNuvio. Integrácia zaisťuje pre používateľov nasledujúce prínosy: Automatické zdieľanie a načítanie všetkých vytvorených účtovných dokladov v systéme LBIS/4G (proformafaktúry, prijaté zálohy, konečné daňové doklady, úhradové doklady) do systému Helios iNuvio. Automatické kontácie všetkých dokladov (účty a strediská) podľa definovaných pravidiel (budova, typ klienta, typ služby…) Automatické načítanie došlých bankových úhrad zo systému Helios iNuvio do systému [...]

14.december 2023

PF 2024

Všem našim obchodním partnerům, kolegům a přátelům přejeme krásné Vánoce a pohodový vstup do roku 2024. Tým společnosti LAURYN s.r.o.

11.december 2023

LBIS/4G riadi zdravotnú a rehabilitačnú agendu v Kúpeľoch Kundratice

Kúpele Kundratice modernizovali svoj informačný systém vďaka prechodu na novú generáciu systému LBIS/4G Zdravotná a Rehabilitačná agenda. Implementácia LBIS/4G zaisťuje nasledujúce prínosy a efekty: Moderná technológia LBIS/4G zaisťuje garanciu použitia systému v ďalších rokoch s väzbou na aktuálne používané technológie. Jednotná databázová štruktúra a uloženie dát zjednodušujú správu, nastavenie systému a celkové work-flow klientov v rámci všetkých agend. Veľa nových alebo vylepšených funkcií (delené pobyty a balíčky, šablóny zdravotnej dokumentácie, prostriedky [...]