About Radek Lauryn

Společník a spolumajitel společnosti LAURYN s.r.o. zaměřené na vývoj software pro lázně, rehabilitace a OLÚ.

Úspora práce vďaka zjednodušeniu workflow účtovných dokladov v Lázňach Kundratice

Lázně Kundratice využívajú od novembra 2023 možnosť integrácie kúpeľného informačného systému LBIS/4G s ekonomickým systémom Helios iNuvio. Integrácia zaisťuje pre používateľov nasledujúce prínosy: Automatické zdieľanie a načítanie všetkých vytvorených účtovných dokladov v systéme LBIS/4G (proformafaktúry, prijaté zálohy, konečné [...]

január 10, 2024|

PF 2024

Všem našim obchodním partnerům, kolegům a přátelům přejeme krásné Vánoce a pohodový vstup do roku 2024. Tým společnosti LAURYN s.r.o.

december 14, 2023|

QR kódy zrýchľujú úhrady rezervovaných pobytov v kúpeľoch

Jednou z aktuálnych tém v rámci kúpeľov a rehabilitácií je automatizácia všetkých možných procesov. Ide o zjednodušenie činností nielen na strane používateľov, ale aj na strane ich hostí. Preto používatelia informačného systému pre kúpele LBIS/4G hojne využívajú možnosť [...]

november 8, 2023|

On-line rezervácie v LD Palace Františkovy Lázně zvyšujú výkony

Náš používateľ, LD Palace Františkovy Lázně, implementoval komplexné riešenie na on-line rezerváciu pobytov. Ide o integráciu LBIS/4G Ubytovacej agendy s komplexným nástrojom na on-line rezervácie D-EDGE.   D-EDGE zaisťuje tieto funkčnosti: Booking engine na realizáciu priamych rezervácií na [...]

august 17, 2023|

LBIS/4G riadi zdravotnú a rehabilitačnú agendu v Kúpeľoch Bojnice

Kúpele Bojnice modernizovali svoj informačný systém vďaka prechodu na novú generáciu systému LBIS/4G Zdravotná a rehabilitačná agenda. Implementácia LBIS/4G zaisťuje nasledujúce prínosy a efekty: Moderná technológia LBIS/4G zaisťuje garanciu použitia systému v ďalších rokoch s väzbou na aktuálne používané technológie. [...]

júl 10, 2023|

Systém LBIS/4G je pripravený na elektronické odosielanie „neschopenky“ na Slovensku

Dňa 3. 5. 2023 prebehlo úspešné overenie splnenia legislatívnych požiadaviek v spolupráci s NCZI pre odosielanie dočasnej pracovnej neschopnosti elektronicky.   Funkčnosť eDPN (elektronická dočasná pracovná neschopnosť) od verzie 23.2. spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS), [...]

máj 22, 2023|

LBIS/4G v OK Rehabilitace Orlová znižuje administratívu s vedením zdravotnej dokumentácie

09OK Rehabilitace využívajú už niekoľko rokov na svojom pracovisku v Orlovej softvér pre rehabilitácie a fyzioterapeutov LBIS/4G. Teraz tu bola implementovaná funkčnosť pre kompletné vedenie elektronickej zdravotnej dokumentácie: Týka sa vedenia zdravotnej dokumentácie lekárov a ďalších špecialistov (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, [...]

máj 9, 2023|