Kúpele Kundratice modernizovali svoj informačný systém vďaka prechodu na novú generáciu systému LBIS/4G Zdravotná a Rehabilitačná agenda. Implementácia LBIS/4G zaisťuje nasledujúce prínosy a efekty:

  • Moderná technológia LBIS/4G zaisťuje garanciu použitia systému v ďalších rokoch s väzbou na aktuálne používané technológie.
  • Jednotná databázová štruktúra a uloženie dát zjednodušujú správu, nastavenie systému a celkové work-flow klientov v rámci všetkých agend.
  • Veľa nových alebo vylepšených funkcií (delené pobyty a balíčky, šablóny zdravotnej dokumentácie, prostriedky plánovania procedúr atď.) zjednoduší používateľom prácu so systémom.
  • Maximálna kontrola efektivity a ekonomiky kúpeľnej prevádzky (vyúčtovanie pobytov, predpis zdravotných výkonov, počty naplánovaných procedúr, vykázanie komerčných výkonov atď.).
  • Kompletný manažérsky reporting