V spoločnosti Kúpele Libverda a.s. automatizuje LBIS/4G komunikáciu s hosťami

V spoločnosti Kúpele Libverda a.s. eliminovali dennú administratívu spojenú s potvrdzovaním došlých platieb klientom pracovníkmi obchodného oddelenia. Nasadená funkčnosť Automatický mailing v rámci systému pre kúpele a rehabilitácia LBIS/4G teraz automaticky vyhodnocuje došlé zálohové platby. Následne [...]