V spoločnosti Kúpele Libverda a.s. eliminovali dennú administratívu spojenú s potvrdzovaním došlých platieb klientom pracovníkmi obchodného oddelenia. Nasadená funkčnosť Automatický mailing v rámci systému pre kúpele a rehabilitácia LBIS/4G teraz automaticky vyhodnocuje došlé zálohové platby. Následne rozosiela e-maily/SMS klientom s potvrdením o obdržaní úhrady.

 

Táto funkčnosť tiež zasiela automaticky informačný e-mail klientom pred nástupom na pobyt (samoplátci, KLP, PLP).

 

Výsledkom je eliminácia dennej rutiny spojenej s odosielaním e-mailov a SMS a úspora práce pre pracovníkov obchodného oddelenia a prijímacej kancelárie.

 

Ďalšie informácie o tejto funkčnosti sú uvedené tu.