Jedním z aktuálních témat v rámci lázní a rehabilitací je automatizace všech možných procesů. Jedná se o zjednodušení činností nejenom na straně uživatelů, ale i na straně jejich hostů. Proto uživatelé informačního systému pro lázně LBIS/4G hojně využívají možnost opatřit zálohové faktury na objednané pobyty a služby QR kódem, který zjednoduší realizaci úhrady díky načtení všech informací pro realizaci platebního příkazu (částka, měna, bankovní účet, termín úhrady, variabilní symbol).

Nasazení generování QR kódů na faktury pro úhrady v České republice v systému LBIS/4G je poměrně snadné. Stačí vygenerovat potřebný řetězec obsahující informace pro platbu a na tiskové šabloně zálohové faktury zvolit zobrazení tohoto řetězce ve formátu QR kódu.

Řešení generování QR kódu na faktury pro úhrady v Slovenské republice je složitější. Je to dáno požadavky na vyšší zabezpečení („šifrování“) generovaného řetězce pro QR kód. Tento požadavek byl vyřešen programovou úpravou v LBIS/4G, umožňující vygenerovat řetězec pro vytvoření QR kódu, který odpovídá standardům slovenského bankovního systému.

Nasazení této funkcionality bylo již realizováno u velké části uživatelů (lázně, lázeňské hotely, ambulantní rehabilitace, rehabilitační ústavy) systému LBIS/4G v ČR i SR, což zajistilo vyšší komfort pro realizace zálohových plateb jejich hostů a klientů.