Jednou z aktuálnych tém v rámci kúpeľov a rehabilitácií je automatizácia všetkých možných procesov. Ide o zjednodušenie činností nielen na strane používateľov, ale aj na strane ich hostí. Preto používatelia informačného systému pre kúpele LBIS/4G hojne využívajú možnosť doplniť na zálohové faktúry na objednané pobyty a služby QR kód, ktorý zjednoduší realizáciu úhrady vďaka načítaniu všetkých informácií pre realizáciu platobného príkazu (suma, mena, bankový účet, termín úhrady, variabilný symbol).

Nasadenie generovania QR kódov na faktúry pre úhrady v Českej republike v systéme LBIS/4G je pomerne jednoduché. Stačí vygenerovať potrebný reťazec obsahujúci informácie pre platbu a na tlačovej šablóne zálohovej faktúry zvoliť zobrazenie tohto reťazca vo formáte QR kódu.

Riešenie generovania QR kódu na faktúry pre úhrady v Slovenskej republike je zložitejšie. Je to dané požiadavkami na vyššie zabezpečenie („šifrovanie“) generovaného reťazca pre QR kód. Táto požiadavka bola vyriešená programovou úpravou v LBIS/4G, umožňujúcou vygenerovať reťazec pre vytvorenie QR kódu, ktorý zodpovedá štandardom slovenského bankového systému.

Nasadenie tejto funkcionality bolo už realizované vo veľkej časti používateľov (kúpele, kúpeľné hotely, ambulantné rehabilitácie, rehabilitačné ústavy) systému LBIS/4G v ČR aj SR, čo zaistilo vyšší komfort pre realizácie zálohových platieb ich hostí a klientov.