Aktuality

1.Říjen 2019

Kúpele Lúčky řídí a rozvíjí svůj „business“ pomocí LBIS/4G

Kúpele Lúčky v období 2/2019 až 8/2019 modernizovaly svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje Kúpelím Lúčky následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. Řada nových nebo vylepšených funkcí [...]

16.Srpen 2019

Hotel IRIS využívá svá data k aktivnímu řízení a plánování

V srpnu 2019 byl v hotelu IRIS, Karlovy Vary implementován modul MIS/4G pro podporu manažerského řízení a rozhodování. Implementace trvala pouze 1 týden. Modulu MIS/4G zpřístupnil managementu hotelu cca 15 dashboardů (tabulky, grafy). Díky nim má aktuální (on-line) přehled o vytíženostech, pobytových dnech, finančních výkonech a mnoha dalších ukazatelích. Velmi zajímavé jsou dashboardy, které z dat za minulá období v kombinaci s dynamiku rezervací a realizovaných pobytů predikují předpokládaný výsledky [...]

10.Červenec 2019

VRÚ Slapy řídí svůj provoz moderně a s perspektivou

Vojenský rehabilitační ústav Slapy (dále VRÚ) v období 1/2019 až 6/2019 modernizovala svůj informační systém díky přechodu na novou generaci systému LBIS/4G Zdravotní a Rehabilitační agenda. Implementace LBIS/4G zajišťuje VRÚ následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a uložení dat zjednodušují správu, nastavení systému a celkové work-flow klientů v rámci všech agend. Řada nových [...]

25.Červen 2019

Využijte svá data pro řízení svého zařízení (lázní, OLÚ, rehabilitace)

Potřebujete při své práci? Mít všechna data a informace z Ubytovací, Zdravotní, Rehabilitační a F&B agendy pro manažerské řízení a rozhodování (Business intelligence) na jednom místě? Dostat se na klíčové ukazatele výkonnosti kdykoli a odkudkoli (z PC,tabletu a mobilního telefonu)? Poučit se z minulosti  - Znát aktuální současnost - Vidět do budoucnosti? Pak začněte používat modul MIS/4G.

17.Květen 2019

LBIS/4G se připravuje na eKasy od 1.7.2019 na Slovensku

Od 1.7.2019 vstupuje na Slovensku v platnost povinnost evidovat veškeré tržby on-line (tzv. eKasa). Společnost LAURYN aktuálně již testuje tuto zásadní legislativní úpravu v rámci systému LBIS/4G. Řešení eKasy je postaveno na integraci LBIS/4G s pokladnami eFT4000 a eFT5000 od společnosti VAROS (www.varos.sk). Veškeré úpravy budou dokončeny na začátku 6/2019. Poté bude následovat upgrade systému LBIS/4G u uživatelů a nastavení systému pro komunikace s eKasou.

26.Duben 2019

KLÚ MV Arco má všechny procesy pod kontrolou na několik dalších let

KLÚ ARCO Trenčianské Teplice v období 9/2018 až 2/2019 kompletně přešel na novou generaci systému LBIS/4G Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda. Díky tomu modernizoval KLÚ ARCO svůj informační systém a má všechny procesy všech klíčových agend pod kontrolou (Ubytovací, Zdravotní a Rehabilitační agenda). Implementace LBIS/4G zajišťuje následující přínosy a efekty: Moderní technologie LBIS/4G zajišťuje garanci použití systému v dalších letech s vazbou na aktuálně používané technologie. Jednotná databázová struktura a [...]