Lázně Kynžvart využívajú od apríla 2024 možnosť integrácie kúpeľného informačného systému LBIS/4G s ekonomickým systémom Helios iNuvio. Integrácia zaisťuje pre používateľov nasledujúce prínosy:

  • Automatické zdieľanie a načítanie všetkých vytvorených účtovných dokladov v systéme LBIS/4G (proformafaktúry, prijaté zálohy, konečné daňové doklady, úhradové doklady) do systému Helios iNuvio.
  • Automatické kontácie všetkých dokladov (účty a strediská) podľa definovaných pravidiel (budova, typ klienta, typ služby…)
  • Automatické načítanie došlých bankových úhrad zo systému Helios iNuvio do systému LBIS/4G. Na základe prijatej úhrady je na účte klienta vytvorená prijatá záloha a súvisiaci účtovný doklad.
  • Vyššie uvedené body zaistia celkové zrýchlenie obehu účtovných dokladov a úhrad. Vďaka tomu sa zníži administratívna záťaž používateľov a dôjde k časovej úspore pri spracovaní tejto agendy.