Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť LAURYN s.r.o., so sídlom Přeloučská 255, Pardubice – Staré Čívice, IČO: 60113685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 45128 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“), chráni všetky spracúvané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Spoločnosť LAURYN s.r.o. je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR), prevádzkovateľom osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracúva) osobné údaje na výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na:
1. spracúvanie osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári,
2. spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie,
3. spracúvanie osobných údajov pri plnení zmlúv s obchodnými partnermi,
4. spracúvanie osobných údajov v rámci používania internetových stránok https://www.lauryn.cz/, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ („webové stránky“).

V jednotlivých kapitolách sú opísané účely spracúvania osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov a lehota spracúvania.

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov ďalej obsahuje:

5. poučenie o tom, komu sú osobné údaje sprístupnené,
6. poučenie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia.

1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V KONTAKTNOM FORMULÁRI

Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári v rozsahu meno, priezvisko a e-mail spracúvame na účely vybavenia vašej otázky alebo dopytu. Tieto údaje budeme spracúvať počas pravdepodobného trvania vášho záujmu (maximálne 1 rok).

Vezmite na vedomie, že odoslanie kontaktného formulára je možné iba po spustení nástroja Google reCAPTCHA, ktorý overí, že nie ste robot. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany súkromia a súhlasíte so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE ALEBO SPOLUPRÁCU

Ak sa chcete zaradiť do nášho tímu, spracúvame tie vaše osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete. Týmito údajmi môžu byť najmä informácie uvedené v životopise a motivačnom liste a vaše kontaktné údaje (telefón, e-mail, adresa), ktoré spracúvame na účely vyhodnotenia vašich predpokladov pre konkrétnu pracovnú pozíciu a preto, aby sme vás mohli kontaktovať. Tieto údaje budeme spracúvať počas trvania výberového konania na konkrétnu pozíciu, prípadne počas obdobia, na ktoré nám udelíte súhlas s tým, že vás môžeme kontaktovať s obdobnou pracovnou ponukou. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu radek.lauryn@lauryn.cz alebo listom adresovaným Prevádzkovateľovi.

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PLNENÍ ZMLÚV S OBCHODNÝMI PARTNERMI

Ak ste naším zmluvným partnerom (fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikajúcou alebo fyzickou osobou zastupujúcou právnickú osobu), spracúvame vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na riadne plnenie našich zmluvných povinností. Týmito údajmi môžu byť najmä: meno a priezvisko, adresa, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, informácie o bankovom účte. Tieto údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, používame ich na to, aby sme s vami mohli byť v kontakte, a niektoré z týchto údajov sú nutné aj preto, aby sme mohli plniť povinnosti, ktoré nám ukladajú zákony.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas obdobia daného účelom spracúvania.

  • Na účely plnenia zmluvy budeme údaje spracúvať počas trvania zmluvy a počas obdobia daného príslušným právnym predpisom od ukončenia zmluvy (väčšinou 10 rokov).
  • Na účely plnenia právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, budeme údaje spracúvať počas obdobia daného príslušným právnym predpisom.
  • Na účely ochrany nášho oprávneného záujmu budeme údaje spracúvať maximálne počas 4 rokov od začiatku spracúvania údajov, ak nestanovujú osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom.
  • Na účely rokovania o uzavretí zmluvy budeme vaše údaje spracúvať počas rokovania o zmluve (väčšinou nie dlhšie než 1 rok)

4. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK

Informácie o súboroch cookie

Pri návšteve a používaní webových stránok sa vo vašom zariadení aktivujú súbory cookie alebo iné technológie, ako sú pixely (ďalej spoločne „súbory cookie“). Súbory cookie sú obsahove malé súbory, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na webové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie súborov cookie nám umožní ponúknuť vám taký obsah a služby, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. Súbory cookie umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve webových stránok a vďaka ich používaniu tak bude vaše ďalšia návšteva jednoduchšia a rýchlejšia.

AKÉ SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME?

Štatistické a analytické súbory cookie

Tieto súbory cookie slúžia na zlepšenie fungovania webových stránok. Umožňujú nám rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako návštevníci webové stránky používajú. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým webové stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Pomocou týchto nástrojov taktiež analyzujeme a pravidelne zlepšujeme funkcionalitu našich webových stránok. Získané štatistiky môžeme použiť na zlepšenie používateľského komfortu. Tieto súbory cookie väčšinou nezhromažďujú informácie, ktoré by dokázali jednoznačne identifikovať osobu používateľa.

SušenkaTypDélkaPopis
_gaGoogle Analytics2 rokyTento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a na sledovanie využitia webu pre analytický prehľad webu. Súbory cookie ukladajú informácie anonymne a priradzujú náhodne generované číslo na identifikáciu unikátnych návštevníkov.
_gidGoogle Analytics1 deňSúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkone webu. Niektoré dáta, ktoré sú zhromažďované, zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú.
_gat_UA-52594623-1Google Analytics1 minútaSúbor cookie nainštalovaný službou Google Analytics, ktorý obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webu, na ktorý sa vzťahuje. Ide o variant súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva dát zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom

Marketingové súbory cookie

Používajú sa na sledovanie preferencií používateľa webových stránok s cieľom cieliť reklamu, t. j. zobrazovať marketingové a reklamné oznámenia (aj na stránkach tretích strán) v súlade s týmito preferenciami. Marketingové súbory cookie využívajú nástroje od externých spoločností. Tieto marketingové súbory cookie budú použité iba na základe vášho súhlasu.

SušenkaTypDélkaPopis
NIDGoogle6 mesiacovSúbor cookie NID nastavený spoločnosťou Google sa používa na reklamné účely; na obmedzenie počtu zobrazení reklamy používateľovi, stlmenie nežiaducich reklám a meranie účinnosti reklám.

Na našich webových stránkach môžeme, ak nám udelíte súhlas, využívať marketingové nástroje Google Analytics nad rámec základných analytických funkcií (bližšie informácie TU).

Nutné

SušenkaTypDélkaPopis
cookielawinfo-checkbox-functionallauryn.cz1 rokTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie slúži na ukladanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-performancelauryn.cz1 rokTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie slúži na ukladanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii „Výkon“.
cookielawinfo-checkbox-analyticslauryn.cz1 rokTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie slúži na ukladanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii „Analytické“.
cookielawinfo-checkbox-advertisementlauryn.cz1 rokTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie slúži na ukladanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii „Marketingové".
cookielawinfo-checkbox-necessarylauryn.cz1 rokTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie slúži na ukladanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii „Nutné“.
cookielawinfo-checkbox-otherslauryn.cz1 rokTento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie slúži na ukladanie súhlasu používateľa so súbormi cookie v kategórii „Ostatné“.
viewed_cookie_policylauryn.cz1 rokSúbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neukladá žiadne osobné údaje.

Ako môžete nastaviť súbory cookie?

Súbory cookie môžete nastaviť prostredníctvom našej cookies lišty. Zmeniť nastavenia môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu trvale umiestneného na webových stránkach. Ak nám však nepovolíte použitie základných súborov cookie, niektoré funkcie webových stránok nemusia fungovať tak, ako by mali.

Súbory cookie môžete taktiež všeobecne odmietnuť alebo si nastaviť aktiváciu len niektorých (v závislosti od typu prehliadača) prostredníctvom svojho internetového prehliadača. Nastavenie súborov cookie v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Microsoft Edge

Prepojenie na iné internetové stránky

Odkazy na iné internetové stránky sú na našich webových stránkach umiestnené, najmä pre možnosť interakcie s týmito internetovými stránkami, aby sme webové stránky urobili zaujímavejšie pre vás ako používateľa. Spojenie s príslušnou inou internetovou stránkou nastane, iba ak aktívne kliknete na príslušné tlačidlo. V tomto prípade váš webový prehliadač spustí pripojenie k serverom príslušnej internetovej stránky, ktorá má svoje nastavenie, na ktoré nemá Prevádzkovateľ vplyv.

Vyžitie súborov cookie môžeme v závislosti od dostupných technológií a s cieľom zlepšovať používateľský komfort a informovanosť meniť, preto si tieto informácie o použití súborov cookie z času na čas opäť prečítajte.

5. KTO MÁ K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP

5. KTO MÁ K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRÍSTUP
Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba oprávneným zamestnancom a spolupracujúcim osobám alebo jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov zmluvne dojednaným, prípadne ďalším prevádzkovateľom, vždy však iba v miere nutnej na naplnenie jednotlivých účelov a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracúvanie osobných údajov. Môže ísť napríklad o:
– externé advokátske kancelárie,
– sprostredkovateľov, ktorí nám poskytujú serverové, webové, marketingové cloudové alebo IT služby, ako je napríklad spoločnosť COFIS CZ, s.r.o., ktorá nám pomáha s prevádzkou webových stránok.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o nasledujúce práva:

– Právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať informácie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame, a ak to tak je, máte zároveň právo k svojim osobným údajom získať prístup.

– Právo na opravu nepresných a nepravdivých osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o vás spracúvame nepresné či nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu.

– Právo na vymazanie: v prípade, že požiadate o vymazanie, vymažeme vaše osobné údaje, ak i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, (ii) spracúvanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo (iv) spracúvanie nám neukladá zákonná povinnosť.

– Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracúvania svojich osobných údajov, môžete po nás požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

– Právo na prenositeľnosť údajov: v prípade, že chcete, aby sme vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, odovzdali tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.

– Právo vzniesť námietku: máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany našich oprávnených záujmov. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, spracúvanie ukončíme bez zbytočného odkladu.

Máte zároveň možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), na ktorom môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

Pri realizácii svojich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na radek.lauryn@lauryn.cz.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú účinné od 31. 3. 2020 a sú priebežne aktualizované.

Dátum poslednej aktualizácie marec 2022.