Aktuality

9.máj 2023

LBIS/4G v OK Rehabilitace Orlová znižuje administratívu s vedením zdravotnej dokumentácie

09OK Rehabilitace využívajú už niekoľko rokov na svojom pracovisku v Orlovej softvér pre rehabilitácie a fyzioterapeutov LBIS/4G. Teraz tu bola implementovaná funkčnosť pre kompletné vedenie elektronickej zdravotnej dokumentácie: Týka sa vedenia zdravotnej dokumentácie lekárov a ďalších špecialistov (fyzioterapeuti, ergoterapeuti, …) Digitálneho podpisovania a ukladania zdravotnej dokumentácie do plnohodnotného elektronického archívu vrátane časových pečiatok   Táto funkčnosť prináša používateľovi tieto efekty: Jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu v zdravotnej dokumentácii. Obmedzenie potreby tlače papierovej dokumentácie = obmedzenie administratívy s tým [...]

5.apríl 2023

V RÚ Brandýs optimalizuje a riadi stravovaciu prevádzku systém SSA/4G

U nášho dlhodobého používateľa v spoločnosti Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí bola realizovaná implementácia subsystému Stravovacia a skladová agenda. Tento subsystém je súčasťou systému (softvéru) LBIS/4G, ktorý slúži na riadenie celej prevádzky rehabilitačných ústavov (OLÚ), kúpeľov a rehabilitačných centier.  Subsystém kompletne rieši prevádzku kuchyne, normovanie stravy a skladovú agendu. Vďaka implementovaným funkciám (napr. stravné limity) pomáha s kontrolu ekonomiky tejto prevádzky.

3.marec 2023

Prepojenie Rehabilitačnej agendy s info systémom pre klientov

U nášho dlhodobého používateľa v spoločnosti Lázně Libverda bolo realizované prepojenie systému (softvéru) pre kúpele a rehabilitácie LBIS/4G Rehabilitačná agenda s info systémom pre klientov. Vďaka tejto integrácii sa automaticky zobrazuje klientom informácia, o ktorej a na akom pracovisku majú absolvovať naplánovanú procedúru (pozri obrázok).