Aktuality

8.november 2023

QR kódy zrýchľujú úhrady rezervovaných pobytov v kúpeľoch

Jednou z aktuálnych tém v rámci kúpeľov a rehabilitácií je automatizácia všetkých možných procesov. Ide o zjednodušenie činností nielen na strane používateľov, ale aj na strane ich hostí. Preto používatelia informačného systému pre kúpele LBIS/4G hojne využívajú možnosť doplniť na zálohové faktúry na objednané pobyty a služby QR kód, ktorý zjednoduší realizáciu úhrady vďaka načítaniu všetkých informácií pre realizáciu platobného príkazu (suma, mena, bankový účet, termín úhrady, variabilný symbol). Nasadenie generovania QR [...]

30.október 2023

V spoločnosti Kúpele Libverda a.s. automatizuje LBIS/4G komunikáciu s hosťami

V spoločnosti Kúpele Libverda a.s. eliminovali dennú administratívu spojenú s potvrdzovaním došlých platieb klientom pracovníkmi obchodného oddelenia. Nasadená funkčnosť Automatický mailing v rámci systému pre kúpele a rehabilitácia LBIS/4G teraz automaticky vyhodnocuje došlé zálohové platby. Následne rozosiela e-maily/SMS klientom s potvrdením o obdržaní úhrady.   Táto funkčnosť tiež zasiela automaticky informačný e-mail klientom pred nástupom na pobyt (samoplátci, KLP, PLP).   Výsledkom je eliminácia dennej rutiny spojenej s odosielaním e-mailov [...]

17.august 2023

On-line rezervácie v LD Palace Františkovy Lázně zvyšujú výkony

Náš používateľ, LD Palace Františkovy Lázně, implementoval komplexné riešenie na on-line rezerváciu pobytov. Ide o integráciu LBIS/4G Ubytovacej agendy s komplexným nástrojom na on-line rezervácie D-EDGE.   D-EDGE zaisťuje tieto funkčnosti: Booking engine na realizáciu priamych rezervácií na webe hotela Channel manager na napojenie predávanej ubytovacej kapacity na rôzne predajné kanály (Booking.com, …)   Integráciu LBIS/4G Ubytovacej agendy s D-EDGE automatizuje proces on-line rezervácií v týchto oblastiach: Prenos kapacít a cien z LBIS/4G do D-EDGE Načítanie [...]

10.júl 2023

LBIS/4G riadi zdravotnú a rehabilitačnú agendu v Kúpeľoch Bojnice

Kúpele Bojnice modernizovali svoj informačný systém vďaka prechodu na novú generáciu systému LBIS/4G Zdravotná a rehabilitačná agenda. Implementácia LBIS/4G zaisťuje nasledujúce prínosy a efekty: Moderná technológia LBIS/4G zaisťuje garanciu použitia systému v ďalších rokoch s väzbou na aktuálne používané technológie. Jednotná databázová štruktúra a uloženie dát zjednodušujú správu, nastavenie systému a celkové work-flow klientov v rámci všetkých agend. Viacero nových alebo vylepšených funkcií (delené pobyty a balíčky, šablóny zdravotnej dokumentácie, prostriedky plánovania procedúr atď.) zjednoduší používateľom prácu so [...]

23.jún 2023

Audit potvrdil kvalitu procesov vývoja, implementácie a servisu systému LBIS/4G

Dňa 22. 6. 2023 naša spoločnosť LAURYN s.r.o. úspešne absolvovala dozorný audit spoločnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Audit preveroval primárne súlad hlavných procesov vývoja, implementácie, servisnej podpory systému pre kúpele, rehabilitácie a fyzioterapeutov LBIS/4G s normou ČSN ISO 9001:2016. Audit potvrdil aj zhodu ďalších procesov (vedenie dokumentácie, plánovanie zdrojov, starostlivosť o zákazníkov atď.) s touto normou.

22.máj 2023

Systém LBIS/4G je pripravený na elektronické odosielanie „neschopenky“ na Slovensku

Dňa 3. 5. 2023 prebehlo úspešné overenie splnenia legislatívnych požiadaviek v spolupráci s NCZI pre odosielanie dočasnej pracovnej neschopnosti elektronicky.   Funkčnosť eDPN (elektronická dočasná pracovná neschopnosť) od verzie 23.2. spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS), t. j. k systému eZdravie na Slovensku.   Po novom je možnosť evidovať agendu pracovných neschopností pacientov plne elektronicky: vytvorenie a odoslanie prvotnej DPN editácia a zmeny v DPN ukončenie DPN stornovanie DPN možnosť vyhľadať aktuálne stále platné [...]